ROENHU
Home » FAQ

Ce înseamnă managmentul logistic?

Soluţii logistice în sistemul Productis
Logistica

Logistica este un proces integrator care constă în planificarea, realizarea şi controlul fluxului şi stocării eficiente şi eficace a materiilor prime, produselor semifinite şi finite cu informaţiile conexe, de la punctul de origine din amonte la cel de consum în aval, pentru o adaptare continuă la cerinţele clientului. Componentele logistice pot fi administrate prin resurse proprii sau prin sprijinul unor servicii prestate de terţi.


Managetul logistic

Managetul logistic integrează managementul producţiei, managementul operaţional, managmentul achiziţiilor şi distribuţiei. Soluţia managementului logistic în cadrul intreprinderii este componenta decizătoare de succes prin integrarea tuturor proceselor funcţionale şi operaţionale. Logistica este o sursă reală de avantaj competitiv, o componentă cheie a organizaţiei.

Dacă procesul de producţie fără planificare este ca un autovehicul fără şofer, iar planificarea producţiei fără control este ca un autovehicul în deplasare cu şoferul aţipit la volan, atunci procesul de producţie fără logistică este ca şoferul fără autovehicul.


De ce are un rol major logistica în activităţile economice?

Concurenţa înseamnă competiţie iar într-o competiţie adversarul este un rival care are acelaşi obiectiv de a fi câştigătorul “luptei”. Teatrul luptei este piaţa economică în care organizarea  activităţilor, orchestrarea acţiunilor şi suplinirea resurselor în mod adecvat şi în timp util sunt componetele care definesc chintesenţa logisticii.

În altă ordine de idei marii generali de armată şi istorisiri ale războaielor dea lungul timpului subliniază faptul că soarta unui război a depins mereu de factorul Logistică. Avantajul puterii, technologia avansată şi forţa curajul eroic au fost mereu neutralizate dacă componenta logistică nu a funcţionat la paramametrii optimi.


Cum poate fi implementat un sistem IT logistic funcţional şi operaţional?

  1. Se decide la nivel de conducere a firmei dacă implementarea uni sistem IT logistic este important, este necesar, este prioritar şi se alocă un buget.
  2. Se caută o companie software care dezvoltă şi personalizează soluţii de logistică.
  3. Se verifică dacă expertiza companiei software îi recomandă şi experienţa în domeniul software le asigură backgraund-ul necesar pentru a avea o siguranţă că proiectul va fi dus la bun sfârşit.
  4. Se face o cerere de ofertă financiară şi technologică pe baza unei descriei generale al activităţii companiei şi aspectelor ce se doresc integrate într-un sistem logistic.
logistica si management
ProductisIndustriiCum cumparSolutiiContact
® 2009 Codespring LLC. All rights reserved. Software development by