ROENHU
Home » FAQ

Ce înseamnă trasabilitate?

Trasabilitatea înseamnă în sensul foarte strict al cuvântului capacitatea de revizualizare al drumului parcurs de un produs pe procese de fabricţie şi pe fluxul tehnologic pe baza “urmelor” lăsate în urmă.

Trasabilitatea este o soluţie pentru protecţia consumatorului, dar este şi un instrument de control şi delimitare de responsabilitate. În cazul în care un produs sau o cantitate mai mare de produse alimentare s-au alterat, producătorul printr-un sistem de trasabilitate are capacitatea de a verifica dacă motivul este una generală ce ţine de întregul lot sau şarjă. Ori este o situaţie punctuală bine delimitată iar cauza acestei întâmplări terbuie investigată la distribuitor: modul de depozitare şi manipulare, modul şi împrejurări de prezentare, expunere etc.

Obeictivul trasabilităţii este de a obţine un control total asupra produselor prin identificare idividuală şi de grup (lot sau şarjă) pentru a putea intervenii în cazul în care ulterior fabricaţiei se constată un defect sau inconvenient al produsului.

Printr-un sistem de trasabilitate referitor la produs sau marfă primim răspunsuri la urmatoarele întrebări:

  1. când? unde? din ce? ce cantitate s-a produs? de către cine? cine a lucrat şi în ce fază a producţiei la acel produs?
  2. când? unde?, ce cantitate? de către cine a fost depozitat? cât timp a stat acel produs în depozit?
  3. când? unde? de către cine? cui? ce cantitate a fost livrată?

De ce este nevoie de trasabilitate?

Argumentele care stau la folosire unui sistem de trasbilitate ţine în primul rând de simţul responsabilităţii al companiei. Imaginaţivă un autovehicul în circulaţie fară frână, fără capacitatea de interveni şi bloca din interior învârtirea roţilor… De ce este importantă frâna la un autovehicul? Pentru a putea intervenii oricând şi oriunde şi pentra ţine sub control deplasarea, asemeni trasabilităţii în industria alimentară.

Cum poţi obţine trasabilitatea?

Trasabilitatea produselor alimentare se poate obţine prin înregistrarea informaţiilor din amonte şi din aval aferente fluxului fizic desfăsurat în procesul de producţie.

Suportul de hartie este bun atât timp cât cantitatea produsă şi rulajul produselor nu depăşeşte capacitatea de memorare a personalului responsabil şi nu necesită mai mult de câteva minute documentarea scriptică. Prin tabele bine structurate se poate ţine o trasabilitate într-o gospodărie, sau asociaţie familială.

Tabelele electronice tip excel pot fi utile pentru firme mici în cadrul caruia este o persoană desemnată care să opereze datele de pe supot de hârtie în tabelul electronic şi care actualizează orice modificare intervenită. Această metodă este utilă până în momentul în care opratorul de date reuşeşte să opereze în tabel toate datele aparute în timpul zilei.

Sistemul informatic Productis este necesar în situaţia în care volumul şi rulajul de date depăşesc capacitatea de operare manuală al unui operator, iar persoanel decidente doresc să lucreze cu date în timp real. În altă ordine de idei Sistemul informatic Productis este util când se doreşte ca documentele de conformitate HACCP şi ISO 22000 să se genereze automat electronic be baza datelor cu care lucrează un sistem integrat.

Trasabilitatea în industria alimentară

Trasabilitatea în industria cărnii

Trasabilitatea în industria laptelui

ProductisIndustriiCum cumparSolutiiContact
® 2009 Codespring LLC. All rights reserved. Software development by