ROENHU
Home » Solutii

Siguranţa alimentelor şi protecţia consumatorilor

siguranţa alimentelor, protecţia consumatorilor, conform HACCP / ISO, sisteme standardizate de lucru, sistem informatic, instrumente IT, soluţii software siguranţa alimentelor, protecţia consumatorilor, conform HACCP / ISO, sisteme standardizate de lucru, sistem informatic, instrumente IT, soluţii software
Ce înseamnă HACCP?

Siguranţa alimentelor conform HACCP şi ISO şi protecţia consumatorilor este asigurată prin Productis, sistem informatic, care înregistrează, prelucrează, transmite şi stochează informaţiile în format electronic.

Sistemul Productis sprijină sistemele HACCP şi ISO prin instrumente IT şi soluţii software care raţionalizează informaţiile şi spaţiul de activitate conform atribuţiilor angajatului responsabil. Prin logare individuală în sistem se selectează automat interfeţele şi documentele de lucru care-i sunt atribuite angajatului prin fişa postului.

HACCP este un concept şi o abordare preventivă pe care sistemul Productis î-l completează cu componente de monitorizare şi control în timp real. Documentele de lucru HACCP pe support de hârtie care urmează fluxul de lucru ulterior acesteia, devin prin sistemul Productis informaţii şi directive de lucru în actvitate la timpul prezent.

Siguranţa alimentelor şi protecţia consumatorilor este asigurată prin sisteme standardizate de lucru cum ar fi HACCP şi ISO care conceptualizează şi oferă o procedură de lucru care asigură realizarea produselor la standard calitativ prin documentarea activităţilor care să dovedească ulterior că s-a respectat într-u tocmai sarcinile şi procedurile de lucru.

Siguranţa alimentelor şi protecţia consumatorilor nu este un deziderat ci un standard de lucru al producătorului. Siguranţa alimentelor şi protecţia consumatorilor sunt componente ce construiesc şi consolidează încrederea pieţei consumatoare în produsele companiei. Obiectivul producătorului este obţinerea unui profit pe termen lung prin produsele proprii.

Beneficiile se arată în rezultatele obţinute:

  • transparenţa informaţiilor,
  • claritatea activităţilor,
  • identificarea rapidă al erorilor
  • înlăturarea greşelilor,
  • atenţionare,
  • excluderea redundantelor,
  • documentarea instantanee,
  • gasirea rapida a informaţiilor.
ProductisIndustriiCum cumparSolutiiContact
® 2009 Codespring LLC. All rights reserved. Software development by