ROENHU
Home » Solutii

Trasabilitate

trasabilitatea produselor alimentare, controlul trasabilităţii, trasabilitate pe linie de fabricaţie, soluţii de trasabilitate conform HACCP / ISO, sistem de trasabilitate

Trasabilitatea produselor alimentare este indicator al puterii firmei pe piaţa produselor alimentare. Trasabilitate pe linie de fabricaţie rezultă trasabilitatea alimentelor conform HACCP / ISO 22000. HACCP / ISO 22000 indică puterea şi conformitatea firmei producătoare de alimente. Această putere constă în construirea şi în consolidarea încrederii consumatorilor în produsele proprii deoarece deţine controlul total al trasbilităţii atât asupra producţiei proprii cât şi asupra pieţei.

Cu un sistem de trasabilitate al alimentelor conform HACCP / ISO 22000 în orice moment se poate interveni şi rechema de pe piaţă, punctual pe lot şi şarjă, în întregime şi de la fiecare punct de vânzare, produsul care dintr-un motiv sau altul cere acest lucru. Trasabilitatea este privită ca o modalitate de asigurare a controlului, calităţii şi eficienţei.

Soluţiile de trasabilitate în sistemul Productis reprezintă o abordare inovativă pentru verificarea originii alimentelor, care va avea un impact semnificativ atât pentru consumatorii finali, organele legislative cât şi pentru producătorii din industria alimentară, implicând mari reduceri de costuri.

Tracking este noţiunea ce defineşte monitorizarea pasului prezent respectiv poziţia actuală pe care o are orice produs. Prin Tracking obţinem datele în timp real şi informaţiile actuale referitor la stadiul produsului, locaţia etc.
Trasability este noţiunea ce defineşte vizualizarea ulterioară a paşilor făcuţi prin înregistrarea „urmelor”. Trasabilitatea este imaginea de ansamblu care reflectă timpul trecut.

Principiile trasabiltății

Identificare individuală:

Fiecărui element în lanţul de aprovizionare, producţie, depozitare, transport, vânzare îi este atribuit un cod de identificare pe post de cheie sau link. Codul unic conţine informaţiile utile despre produs sau despre întregul lot.

Preluarea şi transmiterea de date:

Se convine în prealabil asupra modului de înregistrare şi transmitere a datelor între paşi (gradul de precizie şi viteza transmisiei este unitatea de masură a trasabilităţii).

Conexiuni de informaţii:

În cazul în care se întrerupe transmiterea de date, se pierde şi urma paşilor care rezulta într-un final trasabilitatea.

Raportare a datelor:

Concomitent cu produsul pus în mişcare este obligatoriu ca şi datele lui de identificare să se transfere. Transferul de date trebuie să se facă într-o forma de “dialog”  prin care se asigură “descifrarea” informaţiei preluate de către “destinatar”.

În trasabilitate se aplică principiul “un pas înapoi, un pas înainte”. Asta înseamnă ca orice companie are obligaţia să deţină  în amonte toate informaţiile necesare despre  produs respectiv privind provenienţa materialelor prime şi auxiliare; şi să deţină în aval informaţiile  legate de dată, destinaţia livrării. Pentru realizarea acestui deziderat este indispensabil identificarea individuală a mărfii, a produselor, a locaţiilor şi a locurilor. Trasabilitatea produsului se realizează pe baza codului de identificare. Se monitorizează schimbările intervenite pe parcursul tuturor proceselor de producţie, fluxului de transport, de depozitare si de distribuţie.

Avantajele trasabilității

Securitatea preventivă: concomitent cu produsul se “ruleaza” datele justificative ale fiabilităţii pentru a sprijinii aspectele încrederii disribuitorilor şi consumatorilor în produsele şi procesele firmei.

Posibilitatea acţionării sigure în cazul în care se întâmplă ceva – pentru regasirea şi retragerea mărfii, pentru a localiza sursa problemei, pentru a impiedica răspândirea problemei, a stopa creşterea persoanelor vătămate sau a numărului de victime.

Delimitarea responsabilităţilor. În cazul în care sursa este cunoscută se pot urma paşii de distribuţie, iar în cazul în care apare o problemă, responsabilitatea o poartă cei care puteau să prevină şi nu au făcut-o din diferite motive.

Beneficiile  trasabilității:

Câştigarea încrederii consumatorilor: prin certificarea fără lacune a traseului pe care il parcurge o materie prima de la furnizor prin diferitele etape de productie, prin fluxurile marfii in logistica interna din intreprindere si prin diferitele nivele comerciale pana la consumatorul final.

Atingerea dezideratului: prin indeplinirea imperativelor si normelor legale (Regulamentul CE nr. 178/2002 privind trasabilitatea si Legea sigurantei alimentare nr. 150/2004, certificare si asigurare calitate) care stau la baza avizului de functionare.

Obtinerea raspunsurilor sigure si justificabile la orice intrebare ale organelor si agentiilor de verificare.

Trasabilitate pe liniile de fabricaţie:

ProductisIndustriiCum cumparSolutiiContact
® 2009 Codespring LLC. All rights reserved. Software development by