ROENHU
Home » Productis

Sistem informatic pentru industria alimentară

industria alimentară-sistem informatic-sistem IT-sistem hardware-program software-controlul producţiei-trasabilitatea produselor alimentare-siguranţa alimentelor-protecţia consumatorilor-soluţii IT personalizate

Cui i se adresează?

Productis este un sistem IT dedicat 100% pentru industria alimentară!  prin propunerea unei strategii şi unei platforme logistice (hardware și software) bazate pe cercetare şi inovare. Acest sistem informatic oferă pentru industria alimentară  controlul producţiei şi trasabilitatea produselor alimentare cu scopul de a obţine siguranţa alimentelor şi protecţia consumatorilor.

Perfecţionarea tehnică şi informatică în administrarea unei afaceri este foarte importantă, aceasta se face pas cu pas, treaptă cu treaptă.

Sistemul nostru este recomandat întreprinderilor mici şi mijlocii care doresc obţinerea avantajelor prin soluţii IT personalizate.

Obiectiv SIMPLU general:

obiectiv SIMPLU
  Suport informatic pentru realizarea trasabilităţii şi îndeplinirea normelor HACCP şi ISO;
  Integrarea şi automatizarea proceselor în cadrul companiei;
  Monitorizare şi control în timp real;
  Planificarea şi gestiunea proceselor;
  Logistica eficientă;
  Utilitatea şi securitatea datelor.


Valoarea adăugata a sistemului Productis

Productis oferă valoare adăugata:

 • proprietarilor și investitorilor prin informații, rapoarte reale și creșterea valorii firmei
 • conducerii și managementului suport în planificarea și luarea deciziilor strategice
 • inginerilor din producție oferă monitorizare și control în timp real al activităților din firma
 • personalului administrativ documente corect și integral completate care se redactează instantaneu și automat
 • personalului din producție și depozit instrumente de lucru eficiente, ușor de manevrat

Despre experienţă, prezent şi viitor

Pentru a putea răspunde cerinţelor curente şi viitoare ai clienților, funcţionalităţile Productis sunt într-o constantă dezvoltare. Productis este rezultatul a 10 ani de experienţă în dezvoltare şi implementare de soluţii software pentru companii indiferent de mărimea şi locul desfăşurării activităţii lor.

Dacă atribuţia şi sarcina managementului operativ este de a planifica şi coordona realizarea produselor şi a prestării serviciilor printr-o bună gestionare a resurselor şi circulaţia informaţiilor cu scopul de a obţine rezultate cu minimum de pierderi la o calitate dorita pentru a dobândi clienţi mulţumiţi şi a înlesni cererea de oferte, atunci Productis este instrumentul de lucru prin care optimizaţi, câştigaţi şi creşteţi!

ProductisIndustriiCum cumparSolutiiContact
® 2009 Codespring LLC. All rights reserved. Software development by