ROENHU
Home » Sistem informatic pentru industria alimentară

Descriere tehnică

Descrierea tehnică generală a programului

Pentru a putea sprijinii companiile din industria alimentară în orice etapă de creştere şi dezvoltare cu aplicaţiile necesare, Productis este compus dintr-o gamă largă de module şi elemente care pot fi combinate între ele pentru a putea oferi soluţii personalizate.

Productis este dezvoltat folosind ultima generaţie de tehnologie aplicabilă în dezvoltarea de aplicaţii software în managementul producţiei şi logisticii. Comunicarea wireless asigura transferul de date între terminale şi serverul central.

Detalii tehnice profesionale

Pentru gestionarea informaţiilor importante referitoare la activitatea de producţie şi procesare, Sistemul Productis cuprinde componente hardware şi software. Terminalele hardware înregistrează şi vizualizează datele pe care programul software îl prelucrează, gestionează şi stochează.

Cerințele hardware (Hardware requirements)

Aplicație Desktop (Desktop application)

 • Procesor: 1GHz Pentium or echivalent (Minimum);
 • RAM: 512 MB (Minimum); 1 GB (Recommended)
 • Hard Disk: 200MB
 • Monitor: 1024 x 768 (Minimum)
 • OS: Windows XP SP3, Vista, Windows 7

Aplicația Server (Server Application)

 • Procesor: 2 GHz Intel Dual Core or equivalent
 • RAM: 1 GB (Minimum); 2 GB (Recommended)
 • Hard Disk: 500MB
 • OS: Vista, Windows 7 – with IIS 7

Aplicația PDA (PDA Application)

 • OS: Windows Mobile 6, Windows CE 5 (Minimum)
 • RAM: 128MB
 • Display: Touchscreen
 • Network: WLAN

Cerințele Software (Software requirements)

Desktop

 • .Net Framework 3.5 SP1

Server

 • .Net Framework 3.5 SP1
 • MS SQL 2008 Express
 • Active Sync / Mobile Device Center

PDA

 • .Net Compact Framework 3.5

Tehnologii aplicate (Used technologies)

.Net 3.5

 • WCF – windows communication foundation – webservice, client-server communication
 • WPF – windows presentation foundation – desktop client User Interface
 • WF – workflow foundation – server business logic workflows, module controller
 • LinqToSQL – data access layer
 • Languages: C#, XAML, XML

SQL Server 2008

 • T-SQL
 • Stored Procedures, Triggers
ProductisIndustriiCum cumparSolutiiContact
® 2009 Codespring LLC. All rights reserved. Software development by