ROENHU
Home » Productis

Valori, Viziune, Misiune

Valorile, Viziunea şi Misiunea Codespring conceptualizează şi încadrează abordările noastre de afaceri şi relaţiile noastre cu partenerii de afaceri, furnizorii, clienţii, colegi şi candidaţii noştri.

Valori

Sistemul de valori Codespring a pus baza succeselor profesionale şi sociale din trecut până în prezent, şi le considerăm esenţiale de asemenea pentru viitor. Sistemul de valori ne coordonează conduita de afaceri în activităţile întreprinse şi ne indică lucrurile importante şi valorile cu care ne-am identificat.

 • Focalizare pe preocuparile clientului
 • Responsabilitatea şi tensiunea asupra rezultatelor
 • Transparenţă
 • Inovarea
 • Integritatea
 • Viteza de reacţie
 • Perfecţionarea profesională

Viziune

Domeniul alimentar are nevoie de soluţii şi sisteme software integrate pentru a avea toate instrumentele necesare în luarea deciziilor bune, organizării practice, coordonarii eficiente şi control eficace.

In contextul economic global şi naţional mereu în schimbare, identificarea oportunităţilor noi, formularea problemelor, formarea deciziilor inteligente şi totodată timpul de reacţie sunt cei patru factori de baza a performanţei continue.

Prin PRODUCTIS putem oferii avantaje şi valoare adăugată partenerilor noştri din mediul economic alimentar.

Misiune

Ne propunem să realizăm şi să oferim partenerilor noştri o platformă logistică (hardware si software) care reflectă date reale în timp real şi care pune la dispoziţie informaţii obiective în argumentarea deciziilor inteligente asiguratoare de succes. Conduita de afaceri bazată doar pe presupuneri aproximative şi sentimente de moment generează hotărâri emotive, care de multe ori nu sunt sustenabile economic generănd pierderi substanţiale.

Deciziile inteligente presupun: a) informaţii actualizate şi integrate în timp real; b) o vizualizare completă a proceselor; c) forţă de acţiune şi pârghii de modificare şi organizare, precum şi d) o monitorizare performantă.

 1. Informaţiile actualizate şi integrate în timp real ajută la identificarea surselor  de pierdere ascunse.
 2. Vizualizarea completă a proceselor conturează centrele de cost şi centrele de profit.
 3. Forța de acţiune şi pârghiile de organizare schimbă  energiile divergente în  forţe  convergente concentrate care creşte gradul de eficacitate şi eficienţă a muncii depuse.
 4. Monitorizarea performantă este un sistem de controlling prin care se poate urmării paşii şi acțiunile întreprinse atât retroactiv în timp cât şi în momentul actual.

Credinţa

Credem în principul că dezvoltarea profesională continuă alături de o relaţie de afaceri de lungă durată aduce un beneficiu reciproc partenerilor cît şi mediului înconjurător.

ProductisIndustriiCum cumparSolutiiContact
® 2009 Codespring LLC. All rights reserved. Software development by